UitBuro UitBuro UitBuro UitBuro
id - 596210
key - 5441d8d6-dc76-44c1-9ef0-440785794a15
parentID - 1089
level - 4
writerID - 0
creatorID - 0
nodeType - 1143
template - 3438
sortOrder - 2142
createDate - 20210504160900000
updateDate - 20210722172808000
nodeName - De Zoete Inval (4-12)
urlName - de-zoete-inval-4-12
writerName - admin
creatorName - admin
nodeTypeAlias - Production
path - -1,1064,1074,1089,596210
isPublished - true
ageGroups - 488318
datum - 2021-07-26T10:00:00
description - Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag kun je meedoen aan workshops, kijken naar voorstellingen, genieten van de leukste films en er wordt voorgelezen uit de mooiste boeken. De workshops en voorleesactiviteiten zijn gratis. Het is wel noodzakelijk om voor alle activiteiten een kaartje te reserveren via de website van Studio de Bakkerij. Daar staat ook binnenkort het volledige programma en aanvangstijden op.
disabled - 0
freeEntrance - 0
genreIds - 1243
genreNameMain - Kids
genreNames - Kids
hideImportedImages - 0
highlighted - 0
image1 - 596209
lastMinute - 0
nietIndexeren - 0
shortDescription - Feest met voorstellingen, workshops en films in de zomervakantie.
sourceId - 5606d13890b746c073ef1ea7c189e3fd
sticky - 0
tags - age_4_6 age_all
tipped - 0
title - De Zoete Inval (4-12)
umbracoNaviHide - 0
datumFilter - 26072021
datumRewritten - 20210726100000
tagsRewritten - age_4_6 age_all
genreIdsRewritten - 1243
descriptionFullHtml - <p>Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag kun je meedoen aan workshops, kijken naar voorstellingen, genieten van de leukste films en er wordt voorgelezen uit de mooiste boeken.<br /> <br /> De workshops en voorleesactiviteiten zijn gratis. Het is wel noodzakelijk om voor alle activiteiten een kaartje te reserveren via de website van Studio de Bakkerij. Daar staat ook binnenkort het volledige programma en aanvangstijden op.</p>
shortDescriptionFullHtml - Feest met voorstellingen, workshops en films in de zomervakantie.
numberOfLikes - 000000000
numberOfPageViews - 000000288
numberOfShares - 000000003
sortOrderRewritten - 00000000000000002142
levelRewritten - 4
guid - 5441d8d6-dc76-44c1-9ef0-440785794a15
udi - umb://document/5441d8d6dc7644c19ef0440785794a15
urlNameSearchable - de-zoete-inval-4-12
__NodeId - 596210
__IndexType - content
__Path - -1,1064,1074,1089,596210
__NodeTypeAlias - production
__Key - 5441d8d6-dc76-44c1-9ef0-440785794a15
__Raw_description - <p>Op maandag, woensdag, vrijdag en zondag kun je meedoen aan workshops, kijken naar voorstellingen, genieten van de leukste films en er wordt voorgelezen uit de mooiste boeken.<br /> <br /> De workshops en voorleesactiviteiten zijn gratis. Het is wel noodzakelijk om voor alle activiteiten een kaartje te reserveren via de website van Studio de Bakkerij. Daar staat ook binnenkort het volledige programma en aanvangstijden op.</p>
#